Zawarcie umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.
Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym,
w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu.
Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego.
( Sklepuj.pl, ul. Lniana 25, 15-665 Białystok ).
W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji
zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.


Regulamin
1. Sklep internetowy Sklepuj.pl  jest prowadzony przez:
    NEW HOME FIRMA Maciej Sykała
    ul. Lniana 25
   15-665 Białystok
    NIP 542-256-42-65, REGON 05069660
                                                        
    dalej nazywanym „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
    organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana
   „Klientem”.
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta .
    Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a
    zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności
    elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
    Na dokonanie zapłaty z góry Klient ma pięć dni od złożenia zamówienia.
    W przypadku braku wpłaty w tym terminie zamówienie jest anulowane.
5. Zamówienia przekraczającego kwotę 1500 złotych są realizowane wyłącznie
    po zaksięgowaniu na koncie pełnej wartości zamówienia (PRZEDPŁATA).
6. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży,
    (paragon lub faktura VAT) jest wysyłany wybranym przez Klienta
    przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
7. Sprzedający zastrzega sobie nie realizowanie zamówień, które:
    - wzbudzają istotne wątpliwości
    - opatrzone będą nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi
     podanymi  podczas rejestracji
    - nie zostaną potwierdzone lub pochodzą od Klientów którzy wcześniej nie
    odebrali towaru wysłanego za pobraniem.
8. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są nowe. Sprzedający
     współpracuje z wiodącymi w Polsce producentami i dystrybutorami.
9. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w
    przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o
    szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i
    pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
10. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność
    oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać
    na adres Sprzedającego.
11. W przypadku, gdy zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu dziesięciu
   dni od momentu zakupu. Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym.
   Tryb przyspieszony dotyczy tylko produktów nie noszących śladów użytkowania.
12. W okresie dziesięciu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma
   prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad
   wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
   Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz
   zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta
   ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu pięciu dni od otrzymania towaru nie noszącego śladu    użytkowania, dokona zwrotu pieniędzy wraz z odsetkami.Sklepuj.pl nie przymuje zwrotów towarów za pobraniem.

Formularz zwrotu można pobrać tutaj
13. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej
   walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie
   zawierają kosztu dostawy, który określony jest oddzelnie lub w cenniku dostaw.
14. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz             Ustawą  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy   składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
15. Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu Internetowego, dotyczące sprzedaży wysyłkowej (zawarcie umowy sprzedaży na    odległość) lub rezerwacji towaru (w celu zawarcia umowy sprzedaży w fizycznych Stałych Punktach Odbioru), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu  cywilnego. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
16. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
17. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin
(http://sklepuj.pl/content/3-regulamin). W trakcie realizacji zamówienie    oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego.
18. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć    wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu Sklepuj.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i  rzeczowo.
 
(Białystok, dnia 19 listopada 2013 roku)