Regulamin Promocji "Darmowa dostawa"

1.Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Promocji „Darmowa dostawa” zwanej dalej Promocją jest New Home Firma

z siedzibą: ul. Lniana 25, 15-665 Białystok, NIP: 42-256-42-65; REGON: 050696860, będąca

właścicielem sklepu internetowego Sklepuj.pl

1.2 Promocja będzie prowadzona w okresie od 01.01.2014r. do odwołania przez Organizatora.

1.3 Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4 Promocja polega na tym, że przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym

Regulaminie i na zasadach w nim opisanych kupiony przez Klienta w sklepie internetowym

Sklepuj.pl towar dstępny jest do odbioru w Punkcie Odbioru Osobistego na koszt Organizatora.

2.Warunki Promocji

2.1 Promocja obejmuje produkty ze wszystkich kategorii, które znajdują się w asortymencie

dostępnym w sklepie internetowym Sklepuj.pl

2.2 Promocja obowiązuje wyłącznie w przypadku złożenia w sklepie internetowym Sklepuj.pl

zakupu:

a. towarów o dowolnej wartości i wskazania jako formy dostawy ‘Odbiór Osobisty’

b. towarów o łącznej wartości powyżej 2999 zł brutto i wskazania dowolnej formy dostawy.

2.3 Promocja nie obejmuje kosztów dostawy zakupionych przez Klienta produktów z Punktu

Odbioru Osobistego do miejsca wskazanego przez Klienta.

2.4 Promocja dotyczy rezerwacji złożonych w sklepie internetowym Sklepuj.pl. z formą płatności

- przelew lub zakupy na raty.

2.5 Promocja nie dotyczy dodatkowych opłat wynikających z wybranej formy płatności.

2.6 Warunkami uczestnictwa w Promocji jest:

- dokonanie zakupu w sklepie Sklepuj.pl w okresie trwania akcji,

- zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu. Przyjmuje się, że Uczestnik biorący udział w

Promocji zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na udział w Promocji na

zasadach w nim określonych,

- wypełnienie innych obowiązków wynikających z treści niniejszego Regulaminu.

3. Reklamacje

1. Wszelkie ewentualne zastrzeżenia związane z Promocją Klient może kierować wyłącznie do

Organizatora na adres biuro@sklepuj.pl

4. Postanowienia końcowe

1. Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości.

2. Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjno-promocyjny. Wiążącą

moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w innym terminie oraz do

zmiany regulaminu w trakcie trwania Promocji.